Headerbild

Styrelsen

SHRA Sundsvalls styrelse 2022 samt övriga funktionärer


  Ordförande
Göran Svensson
E-Post
Tel: 070-180 17 99

 

Vice ordförande
Christer Brolin
E-Post
Tel: 070-371 70 70

 

Sekreterare
Birgitta Lindström
E-post
Tel: 070-551 02 30

  Kassör
Gisela Arnell
E-Post
Tel: 070-562 72 42

  Administratör, Medlemsregistret, tävlingstillstånd SBF/Svemo och bokningar
Joacim Söderström
E-Post
Tel: 070-355 55 55

 

Ledamot Dragracing
Patrik Garefelt
E-post
Tel: 073-033 06 15

  Ledamot Drifting
Moa Bergström
E-Post
Tel: 072-543 14 87

  Ledamot Radiostyrd Bilsport
Magnus Larsson
E-Post
Tel: 070-269 48 66

  Ledamot Karting
Anders Sjöholm
E-Post
Tel: 070-631 25 91

  Ledamot Enkel bilsport
Magnus Cornelius
E-Post
Tel: 070-660 98 01

   

Ledamot Anläggning
Vakant post

     
  Revisor
Kerstin Olsson


  Revisorsuppleant
Lennart Persson


    Ansvarig sponsor/reklam
Vakant post


  Ansvarig Miljö
Sven Lundqvist 
Magnus Larsson

  Säkerhetskoordinator
Maria Ålund


 

Samordning Räddning
Mikael "Sotarn" Sundberg
E-post
Tel: 070-626 23 30

  Valberedning sammankallande
Jörgen Nordkvist