Headerbild

Styrelsen

SHRA Sundsvalls styrelse 2023 samt övriga funktionärer

Ordförande
Göran Svensson
E-Post

Tel: 070-180 17 99

Vice ordförande
Vakant

Sekreterare
Birgitta Lindström
E-post
Tel: 070-551 02 30

Kassör
Gisela Arnell
E-Post

Tel: 070-562 72 42

Administratör, 

Medlemsregistret, tävlingstillstånd SBF/Svemo och bokningar
Joacim Söderström
E-Post

Tel: 070-355 55 55

Ledamot Dragracing
Patrik Garefelt
E-post
Tel: 073-033 06 15

Ledamot Drifting
Moa Bergström
E-Post

Tel: 072-543 14 87

Ledamot Radiostyrd Bilsport
Johan Kempe
E-Post

Tel: 070-647 15 24

Ledamot Karting
Christer Brolin
E-Post
Tel: 070-371 70 70

Ledamot Enkel bilsport
Mikael Olsson
E-Post
Tel: 070-461 07 08

 

Ledamot Anläggning
Vakant

 

Revisor
Kerstin Olsson

Revisorsuppleant
Lennart Persson

 

Ansvarig Miljö
Sven Lundqvist Tel: 070-672 92 15
Magnus Larsson Tel: 070-269 48 66

Säkerhetskoordinator
Maria Ålund

Samordning Räddning
Mikael "Sotarn" Sundberg
E-post
Tel: 070-626 23 30

Valberedning sammankallande
Jörgen Nordkvist