Headerbild

Bygget av kartingbanan 2021

Bygget av kartingbanan fortskrider och den nya 260 meters slingan växer fram.

Planen är att den ska vara asfalterad i slutet av juni.

Hare gott.

Christer